Гора

Општи подаци

Општи подаци

Почетна / Општи подаци

Општина Гора је најјужнија општина у Републици Србији на Косову и Метохији, која припада Призренском управном округу. Површина општине је 385,6 километара квадратних. Административни центар је у Драгашу. Након доласка УНМИК администрације формирана је општина Драгаш која
обухавата Опоље и територију општине Гора. Иако су Горанци у Гори апсолутна већина, новоформираној општини Драгаш су припојена опољска насеља, насељена Албанцима, тако да Горанци чине мањину (око 33% становништва).
Општина гора обухвата 19 насеља:
  Баћка
  Брод
  Враниште
  Глобочица
  Диканце
  Драгаш
  Зли Поток
  Велики Крстац
  Мали Крстац
  Крушево
  Кукуљане
  Лештане
  Љубовиште
  Млике
  Орћуша
  Радеша
  Доња Рапча
  Горња Рапча
  Рестелица

Гора