Гора

Демографски Подаци

Демографски Подаци

Почетна / Демографски Подаци

Према резултатима пописа становништваиз 2011. године у Гори живи 8956 Форанаца што је 36,35% од укупног броја становништва у општини Драгаш. Густина насељености је 45 становника по км квадратном. Српски језик као матерњи језик навело је 1795 становника на истом попису.
Горанско становништво средње образовање завршава по наставног програму Р. Србије у средњој школи у насеље Млике.
Становништво по насељима по попицу из 2011. године
 Бачка – 52 становника – 52 Горанаца (100%)
 Брод – 1554 становника – 747 Горанаца (48,38%)
 Враниште – 352 становника – 334 Горанаца (94,88%)
 Глобоница – 960 становника – 871 Горанаца (90,72%)
 Диканце – 124 становника – 124 Горанаца (100%)
 Зли Поток – 610 становника – 199 Горанаца (32,62%)
 Велики Крстац и Мали Крстац – 420 становника – 161 Горанаца (38,33%)
 Крушево – 857 становника – 411 Горанаца (47,95%)
 Кукуљане – 235 становника – 230 Горанаца (97,87%)
 Лештане – 783 становника – 541 Горанаца (69,09%)
 Љубовиште – 773 становника – 433 Горанаца (56,01%)
 Млике – 92 становника – 89 Горанаца (96,73%)
 Орчуша – 60 становника – 60 Горанаца (100%)
 Радеша – 1224 становника – 788 Горанаца (64,37%)
 Доња и Горња Рапча – 853 становника – 610 Горанаца (71,51%)
 Рестелица – 4698 становника – 2739 Горанаца (58,30%)
 Драгаш – 1098 становника – 567 Горанаца (51,63%)

Гора