Гора

Туризам

Туризам

Почетна / Туризам

Својом изразитом алпском природом и високопланинским амбијентом, Гора и њена непосредна околина по свом географском положају и туристичкој понуди подсећа на познатије европске туристичке центре. Гора је регија која се налази на тромеђи Косово – Албанија – С.Македонија. Подручје Горе се као ретко који крај на Косову одликује великим богаством биодиверзитета и разноврсношћу шумских, ливадских, речних, пашњачких и других екосистема. Кичму саобраћаја представља један једини регионални пут, Призрен – Драгаш – Рестелиц и Драга-Брод.
Због саобраћајно-географског и туристичко-географског положаја, затворености, подручје заостаје у доносу на већ постојеће туристичке дестинације. Према тренутним стању део територије Горе треба бити обухваћен националним парком ,,Шара" (основан 1968.)

Гора